V dubnu 2011 jsme uspěli ve výběrovém řízení na realizaci Veřejné zakázky - stavebního díla s názvem "Město Rousínov - kanalizace ulice Nádražní" ve výši do 1,5 mil. Kč. I nadále pracujeme na předchozích stavebních projektech.

V březnu 2011 jsme zahájili stavební práce na zakázkách, kde jsme však dle SOD vázáni mlčenlivostí o předmětu zakázky. Jedná se o 3 stavební práce - výstavba inženýrských sítí v oblasti Severní Moravy, kde plníme úlohu generálního subdodavatele v celkovém finančním rozsahu 18 mil. Kč.

V únoru 2011 jsme uspěli ve výběrovém řízení na realizaci Veřejné zakázky - stavebního díla s názvem "Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů Dubany-Močidla, 2. etapa" ve výši do 1 mil. Kč. Rovněž realizujeme další drobnější zakázky "Vodohospodářské opatření Bezděčín" a "Jíloviště-Pražská ulice, rekonstrukce vodovodní ho řadu v havarijním stavu" v celkovém finančním rozsahu 3 mil. Kč.

V měsíci říjnu 2010 jsme zahájili výstavbu díla „Inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD Újezd“ v celkovém finančním objemu do 6 mil. Kč. Současně pracujeme na dalších stavebních projektech ( např. "Lokalita pro výstavbu RD v Mrsklesích", "Inženýrské sítě u Soutoku-Těšetice", "Nemocnice Nové Město na Moravě - oprava vodovodu", "Grygov-dostavba kanalizace" v souhrnné výši cca 22 mil. Kč.

V měsíci dubnu 2010 jsme zahájili kompletní výstavbu infrastruktury nových inženýrských sítí na zakázce „Lokalita pro výstavbu RD v Mrsklesích“ v celkovém finančním objemu do 15 mil. Kč. V srpnu jsme uspěli ve výběrovém řízení na realizaci Veřejné zakázky - stavebního díla s názvem "Šlechtitelů-prodloužení vodovodního řadu DN 200 - tvárná litina" ve výši cca 2 mil.- Kč.

Dne 3.5.2010 jsme zahájili stavební práce na akci „Rozšíření kanalizace a rekonstrukce ČOV v Břidličné“ v celkovém finančním objemu 2.766.370,- Kč. Současně jsme ve stejném období zahájili realizaci Veřejné zakázky - stavebního díla "Černotín - infrastruktura pro rodinné domy" ve výši 10.613.641,- Kč.

Společnost přijme do HPP kvalifikované pracovníky následujících profesí :

- stavbyvedoucí (min. SŠ stavební, autorizace v oboru vodohospodářské stavby, 5 let praxe na stavbách, ŘP sk.B, znalost práce na PC)
- strojník/kolové rypadlo (min. 5 let praxe)
- řidič nákladních vozidel (profesní ŘP, praxe)
- pracovníky s odbornou znalostí pokládky potrubních systémů (kanalizace, vodovod, plynovod), požadavek praxe min.2 roky
- strojník/kolové rypadlo (min. 5 let praxe)
- řidič nákladních vozidel (profesní ŘP, praxe)


Nabízíme práci, slušné ohodnocení dobrých výkonů, perspektivu - NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Společnost upozorňuje všechny své obchodní partnery a zákazníky na aktuálně a definitivně schválenou změnu sídla společnosti:

LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc - Holice
Tel./fax: 585 416 575 /6
e-mail: lb2000@lb2000.cz, obchod@lb2000.cz

zapsáno:12.2.2008


 • RYCHLOST
  Naší snahou je nabídnout zadavateli kompletní stavební servis - tzn. od studií proveditelnosti, vlastní projektové přípravy na všech stupních, inženýrské činnosti přes výkonnou spolupráci se zadavatelem při zajištění části investičních prostředků až po vlastní realizaci díla včetně pozáručních servisních úkonů (výhledové provozování) - to vše ve smyslu reálné garance na dílo jako celek.
 • PROFESIONALITA
  Pravidelně školený kvalifikovaný personál.
  Neustálé zvyšování odborné vzdělanosti na všech úrovních.
  Vlastní speciální technické vybavení.
 • FLEXIBILITA
  Působnost ČR, SR
  Nárazové posílení vlastní kapacity odborně zdatnými smluvními partnery.
LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8
779 00 Olomouc - Holice

tel./ fax: 585 416 575/6
e-mail: obchod@lb2000.cz
lb2000@lb2000.cz

další kontakty


mám zájem o bližší informace

Váš e-mail: