Projekt FVE LB 2000, s.r.o.

Projekt „FVE LB 2000, s.r.o.“ reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000040 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace energie) o výkonu 9,43 kWp na adrese U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc-Holice sloužící pro vlastní spotřebu firmy LB 2000, s.r.o. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde ke snížení energetické náročnosti předmětné budovy.