Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Retenční nádrž Lechotice - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 4,5 mil Kč

Rekonstrukce vodní nádrže Pucov - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 0,6 mil Kč

Modlíkov - kanalizace a ČOV - 2020

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Stavební část ČOV 3,5 mil Kč

Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním babákově - 2020

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,4 mil Kč

Trhová Kamenice kanalizace a ČOV - 2020

KVIS Pardubice a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 7,5 mil Kč

Skupinový vodovod Velké Heraltice - 2020

obec Velké Heraltice

Stavba vodojemu a přivaděče 16,8 mil kč

Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou - 2020

SMP CZ, a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 14,0 mil Kč

Intenzifikace ČOV v Myslibořicích - 2020

obec Myslibořice

Stavba ČOV 17,3 mil. Kč

Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou - 2020

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Stavba ČOV 31,2 mil Kč

Řešení zdroje vody pro obec Vlčkovice v Podkrkonoší - 2019

KVIS Pardubice a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ATS 0,8 mil Kč