Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Zbraslav - ČOV - 2022

VHS Brno, a.s.

Kompletní stavební část ČOV

Vodovod Rouchovany, zkapacitnění vodního zdroje a přiavěče - 2022

Obec Rouchovany

4,6 mil. Kč ŽB konstrukce vodojemu

Hlinsko, ul. Ležáků - retenční nádrž RN1 - 2022

VaK Chrudim, a.s.

4,3 mil. Kč ŽB Monolitické konstrukce retenční nádrže

Splašková kanalizace a ČOV Kočí - 2022

INSTAV Hlinsko a.s.

4,6 mil. Kč ŽB konstrukce ČOV

Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice - 2022

VHS Brno, a.s.

14,5 mil. Kč Kompletní stavební část úpravny vody, areálové rozvody.

ZOO Olomouc - monolitická opěrná zeď - 2022

Zoologická zahrada Olomouc

3,7 mil Kč ŽB Monolitické opěrné stěny

ČOV Rybníky - modernizace a intenzifikace - 2022

DSO Rybníky a Dobelice

14,8 mil. Kč

Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice - 2022

Obec Velké Heraltice

14,5 mil. Kč Kompletní stavební část ČOV

Odkanalizování obce Velké Kunětice - 2021

Kareta s.r.o.

2,4 mil. Kč monolitické konstrukce ČOV

PSZ KPÚ Bánov - VN1 - 2021

Kavyl, spol. .s.r.o.

1,5 mil. Kč ŽB monolitické konstrukce - Vodní nádrž Bánov