Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Kanalizace a ČOV Krouna - 2019

KVIS Pardubice a.s.

stavební část ČOV 7,4 mil Kč

Vodovod Chocerady II - 2019

obec Chocerady

Stavba vodojemů Chocerady a Komorní Hrádek 18,3 mil

ČOV Velké Hostěrádky - 2018

Quantum a.s.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 5,1 mil. Kč

ČOV Přítluky - 2018

Trepart s.r.o.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 9,8 mil. Kč

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - 2018

Fortex - AGS, a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 1,3 mil. Kč

Skupinový vodovod velké Heraltice - 2018

Obec Velké Heraltice

Stavba úpravny vody a zásobovacího řadu 7,9 mil. Kč

Kanalizace a ČOV Prusy-Boškůvky - 2018

Quantum a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 3,4 mil. Kč

Intenzifikace ČOV Polička - 2018

Kvis Pardubice a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 4,5 mil. Kč

Retenční nádrž RDN M11C v obci Mladá Boleslav - 2018

Kvis Pardubice a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 9,7 mil. Kč

Vodojem Prosiměřice - 2017

Trepart s.r.o.

Základová deska vodojemu 400.000 Kč