Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

parcely Holice - I. Etapa - 2017

Insta CZ s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 250.000 Kč

Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb - 2017

Zvánovec a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 2,4 mil. Kč

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany - 2017

Lesy České republiky s.p.

Kamenné hráze a přehrážky 1,9 mil. Kč

Kanalizace a ČOV ŽAROŠICE - 2017

Elektro Enterprises a.s. a PKS stavby a.s.

stavební část ČOV a kanalizace 9,0 mil. Kč

Skupinový vodovod Kuželov, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Velká nad Veličkou - 2017

Obec Velká nad Veličkou

Fin.objem: 11,66 mil. Kč

Rekonstrukce stáje v Rabčicích - 2016

Agromont Vimperk spol. s.r.o.

100.000 EUR

Kanalizace a ČOV Měčín - 2016

Zvánovec a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 1,9 mil. Kč

Rozšíření a posílení vodovodu v obci Stvolová, lokalita Skřib - 2016

Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 260.000 Kč