Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Skupinový vodovod Velké Heraltice - 2020

obec Velké Heraltice

Stavba vodojemu a přivaděče 16,8 mil kč

Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou - 2020

SMP CZ, a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 14,0 mil Kč

Intenzifikace ČOV v Myslibořicích - 2020

obec Myslibořice

Stavba ČOV 17,3 mil. Kč

Intenzifikace a rozšíření ČOV Kouty nad Desnou - 2020

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Stavba ČOV 31,2 mil Kč

Řešení zdroje vody pro obec Vlčkovice v Podkrkonoší - 2019

KVIS Pardubice a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ATS 0,8 mil Kč

Rekonstrukce vodní nádrže Okrouhlík - 2019

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,1 mil Kč

Jímání a úprava vody z vrtu HV-201 Věrovany - 2019

Vodaservis s.r.o.

Stavební úpravy úpravny vody a vrtu 1,0 mil Kč

Stavba Poldru na Šumickém potoce - Pohořelice - 2019

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 2,7 mil Kč

Koberovice - likvidace splaškových odpadních vod - 2019

Iva Dvořáková

stavební část ČOV 3,4 mil Kč

Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna - 2019

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB konstrukce vodojemu 1,5 mil Kč