Kanalizace

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a přípojek všech dimenzí ( od 80 mm do 1800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, kamenina, litina aj. ) a typů kanalizací ( gravitační, tlaková, podtlaková). 

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, řízeným protláčením, mirotunelováním aj. ). 

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 40 000 m tohoto typu sítě. 

Samozřejmostí je i výstavba všech objektů na stokách či přípojkách ( šachty, spadiště, rozdělovací komory, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Regulace povrchových vod v Zoo Olomouc - 2023

ZOO Olomouc

25,6 mil. Kč Výstavba dešťová kanalizace, 6 ks ŽB podzemních nádrží, 2 ks nadzemní nádrže

Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše - 2022

Město Šternberk

Rekonstrukce kanalizace na ul. Generála Eliáše a vybudování vodovodu pro Atleticky stadion Pod kopcem. Fin.objem 7,485 mil. Kč

Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše - 2021

Město Šternberk

Rekonstrukce kanalizace na ul. Generála Eliáše a vybudování vodovodu pro Atleticky stadion Pod kopcem. Fin.objem 7,485 mil. Kč

PPO - Vyhlídková terasa 2 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Vodovodní a kanalizační přípojka. Fin.objem 384 tisíc Kč

PPO - Vyhlídková terasa 1 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Kanalizační a vodovodní přípojka Fin objem: 858,5 tis. Kč

OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun - 2021

Olomoucký kraj

Svedení dešťových vod do akumulačních nádrží Fin. objem: 1,145 mil. Kč

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou - Sportcentrum DDM, Prostějov - 2021

Statutární město Prostějov

Zachytávání dešťových vod a jejich využití Fin. objem: 2,73 mil. Kč

Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Otnice - 2021

Obec Otnice

Odvod dešťových vod s vybudováním železobetonové montované retenční nádrže o užitném objemu 36 m3 a zpětným využitím vod pro splachování ve školní budově. Fin. objem: 1, 046 mil. Kč

Dešťová kanalizace u ČOV Kouty nad Desnou - 2020

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Přepojení dešťové kanalizace a výustní objekt 1,8 mil kč

Ústín - lokalita Z6 1.stavba - 2020

Domy Ústín s.r.o.

Fin. objem: 4,66 mil.