Dopravní stavby

Výstavba a rekonstrukce menších dopravních staveb včetně spodní stavby ( chodníky, cyklostezky, místní komunikace, parkoviště ), všech typů povrchů ( štěrkové, dlážděné, živičné atd.).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 10 000 m2 tohoto typu staveb.

Samozřejmostí je i výstavba všech sounáležitých objektů spojených se stavbou komunikací ( propustky, opěrné zdi, kamenné rovnaniny, uliční vpusti, odvodńovací žlaby, dopravní značení, svodidla atd. ).

Vybrané reference

Bezpečnost dopravy v obci Přáslavice - 2021

Obec Přáslavice

Rekonstrukce a vybudování nových chodníků v místní části Vilky Fin. objem: 2151556,09 Kč

Brodek u Přerova - 2019

Městys Brodek u Přerova

Chodník v ulici Boženy Němcové 700 tis. Kč