Plynovody

Výstavba a rekonstrukce plynovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 315 mm ) a typů materiálů ( lPE, ocel ) Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, bezrýhové metody pokládky pluhováním, řízeným protláčením, na konstrukcích aj. ).

Z typů plynovodů dle tlaku ( NTL, STL ) a to plynovodních rozvodů průmyslových.

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 12 000 m tohoto typu sítě ( veřejné i průmyslové).

V současné době realizujeme pouze plynovody průmyslové o přetlaku NTL či STL, samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na průmyslových řadech ( regulace, měření, hlavní uzávěry atd. ).

Vybrané reference