Reference

Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše - 2022

Město Šternberk

Rekonstrukce kanalizace na ul. Generála Eliáše a vybudování vodovodu pro Atleticky stadion Pod kopcem. Fin.objem 7,485 mil. Kč

Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše - 2021

Město Šternberk

Rekonstrukce kanalizace na ul. Generála Eliáše a vybudování vodovodu pro Atleticky stadion Pod kopcem. Fin.objem 7,485 mil. Kč

PPO - Vyhlídková terasa 2 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Vodovodní a kanalizační přípojka. Fin.objem 384 tisíc Kč

Hranice-prodl. vodovod.řadu v ul. Pod Hůrkou - 2021

Marek Vývoda

Prodloužení vodovodního řadu řízeným protlakem - PE100 RC d 90x8,2 - 214m Fin.objem 455 tisíc Kč

Oprava vodovodu v areálu kasáren Hostašovice - 2021

ČR-Ministerstvo obrany

Oprava a rekonstrukce vodovodu v hodnotě 2.097 tisíc Kč

OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ - 2021

IP systém a.s.

Přeložka vodovodu, vodovod a areálová přípojka za 3,456 mil.Kč

PPO - Vyhlídková terasa 1 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Kanalizační a vodovodní přípojka Fin objem: 858,5 tis. Kč

OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun - 2021

Olomoucký kraj

Svedení dešťových vod do akumulačních nádrží Fin. objem: 1,145 mil. Kč

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou - Sportcentrum DDM, Prostějov - 2021

Statutární město Prostějov

Zachytávání dešťových vod a jejich využití Fin. objem: 2,73 mil. Kč

Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou, Olešnice - 2021

Město Olešnice

Provedení vodovodního řadu řízeným protlakem z potrubí PE RC-H PAS 1075 90x5,4 PN10 délky 253,00 m s napojením na stávající vodovodní řad PVC 110 a ukončený podzemním hydrantem DN80. Fin. objem: 1.74 mil. Kč