Reference

Oprava vodovodu v areálu kasáren Hostašovice - 2021

ČR-Ministerstvo obrany

Oprava a rekonstrukce vodovodu v hodnotě 2.097 tisíc Kč

OBCHODNÍ CENTRUM OLOMOUC, ULICE HNĚVOTÍNSKÁ - 2021

IP systém a.s.

Přeložka vodovodu, vodovod a areálová přípojka za 3,456 mil.Kč

PPO - Vyhlídková terasa 1 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Kanalizační a vodovodní přípojka Fin objem: 858,5 tis. Kč

OLÚ Paseka – hospodaření se srážkovými vodami – Moravský Beroun - 2021

Olomoucký kraj

Svedení dešťových vod do akumulačních nádrží Fin. objem: 1,145 mil. Kč

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou - Sportcentrum DDM, Prostějov - 2021

Statutární město Prostějov

Zachytávání dešťových vod a jejich využití Fin. objem: 2,73 mil. Kč

Rozšíření vodovodu ulice Za Puchárnou, Olešnice - 2021

Město Olešnice

Provedení vodovodního řadu řízeným protlakem z potrubí PE RC-H PAS 1075 90x5,4 PN10 délky 253,00 m s napojením na stávající vodovodní řad PVC 110 a ukončený podzemním hydrantem DN80. Fin. objem: 1.74 mil. Kč

Ústín-lokalita Z6 2. stavba - 2021

Domy Ústín s.r.o.

Novostavba technické infrastruktury – inženýrské sítě a komunikace pro 9 rodinných domů Fin. objem: 1 449 613,- Kč

Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Otnice - 2021

Obec Otnice

Odvod dešťových vod s vybudováním železobetonové montované retenční nádrže o užitném objemu 36 m3 a zpětným využitím vod pro splachování ve školní budově. Fin. objem: 1, 046 mil. Kč

Bezpečnost dopravy v obci Přáslavice - 2021

Obec Přáslavice

Rekonstrukce a vybudování nových chodníků v místní části Vilky Fin. objem: 2151556,09 Kč

Prodloužení vodovodního řadu Brodek lokalita Trávník - 2021

Městys Brodek u Přerova

Fin. objem 243.702,- Kč