Reference

Koberovice - likvidace splaškových odpadních vod - 2019

Iva Dvořáková

stavební část ČOV 3,4 mil Kč

Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna - 2019

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB konstrukce vodojemu 1,5 mil Kč

Kanalizace a ČOV Krouna - 2019

KVIS Pardubice a.s.

stavební část ČOV 7,4 mil Kč

Vodovod Chocerady II - 2019

obec Chocerady

Stavba vodojemů Chocerady a Komorní Hrádek 18,3 mil

Kanalizace J+J1 Olomouc Šibeník - 2019

Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o.

Fin. objem 7,33 mil.

Holandská čtvrť V. etapa (obj. E a I) - 2019

Holandská čtvrť V., s.r.o.

Fin. objem: 11,3 mil.

Kanalizace Zálavčí - 2019

Obec Leština

Fin. objem: 9,8 mil.

Hranice, Za Čaputovým dvorem - 2019

Kaskády Hranice první stavba s.r.o.

Fin, objem: 4,48 mil.

Křenovice, ul. Zbýšovická - Splašková kanalizace - 2019

Obec Křenovice

Fin. objem: 6,93 mil.

Skupinový vodovod Hlušovice - 2019

INSTA CZ s.r.o.

Fin. objem: 14,97 mil.