Reference

FN Olomouc-Dopojení vody do budovy R - 2021

Fakultní nemocnice Olomouc

Fin. objem 458.568,- Kč

Přívod vody - Polesí Kroměříž - 2021

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Fin. objem 1.877.734,- Kč

Retenční nádrž Lechotice - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 4,5 mil Kč

Rekonstrukce vodní nádrže Pucov - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 0,6 mil Kč

Modlíkov - kanalizace a ČOV - 2020

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Stavební část ČOV 3,5 mil Kč

Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním babákově - 2020

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,4 mil Kč

Trhová Kamenice kanalizace a ČOV - 2020

KVIS Pardubice a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 7,5 mil Kč

Skupinový vodovod Velké Heraltice - 2020

obec Velké Heraltice

Stavba vodojemu a přivaděče 16,8 mil kč

Dešťová kanalizace u ČOV Kouty nad Desnou - 2020

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Přepojení dešťové kanalizace a výustní objekt 1,8 mil kč

Intenzifikace ČOV Vrané nad Vltavou - 2020

SMP CZ, a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 14,0 mil Kč