Reference

Stará Červená Voda - ČOV a tlaková splašková kanalizace - 2014

Obec Stará Červená voda

Fin.objem: 13,1 mil. Kč

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky vodovodu - 2013

Silnice CZ

Fin.objem: 26,9 mil. Kč

Stavební úpravy vodovodu Přerov - Vinary - 1. a 2. etapa - 2013

VAK Přerov

Fin.objem: 9,4 mil. Kč

Moravský Krumlov - kanalizace - 2012

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 10,9 mil. Kč

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky IS, odvodnění,kanalizace - 2012

Silnice CZ

Fin.objem: 57,7 mil. Kč

Holandská čvrť Olomouc vodovod - 2012

Wegenbow

Fin.objem: 2,0 mil.Kč

Silnice II/490 Holešov - Jihovýchodní obchvat - 2012

Eurovia CS, a.s.

Fin.objem: 8,3 mil.Kč

Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat - 2011

SILNICE CZ s.r.o.

Fin.objem: 10,22 mil. Kč

DC KAUFLANDI,. II., III.a IV.etapa (vodovody, kanalizace, plynovody) - 2011

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem : 25 mil. Kč

Korunní pevnůstka Olomouc vodovod, kanalizace, parovod, NN, VO - 2009

Statutární město Olomouc

Fin.objem: 26,5 mil. Kč