Reference

Rozšíření a posílení vodovodu v obci Stvolová, lokalita Skřib - 2016

Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 260.000 Kč

Krnov Guntramovice, vodovod - 2016

Město Krnov

Fin.objem: 4,2 mil. Kč

Oprava vnitřního vodovodu Letiště Přerov - 2. etapa - 2016

LOM Praha s.p., letiště Přerov

Fin.objem: 2,4 mil. Kč

Bohumín Šunychl - ul. Mlýnská - tlaková kanalizace II - 2015

Město Bohumín

Fin.objem: 2,1 mil. Kč

Kanalizace Bohdalice -Pavlovice, m.č. Pavlovice - 2015

GEOSAN GROUP a.s.

Fin.objem: 5,4 mil. Kč

Polička, výměna zásobovacího vodovodního řadu DN 400 - č.akce 190/14 - 2015

Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko

Fin.objem: 4,4 mil. Kč

PN Brno - oprava areálových vodovodů - 2015

Psychiatrická nemocnice Brno

Fin.objem: 6,18 mil. Kč

Kozlov - výstavba zdroje vody, úpravny vč. technologie a dopravy do vodojemu - 2015

Armádní servisní p.o.

Fin.objem: 13,04 mil. Kč

Dolní Újezd - kanalizace, II. etapa - 2014

PKS Stavby, a.s.

Fin.objem: 14,6 mil. Kč

Stará Červená Voda - ČOV a tlaková splašková kanalizace - 2014

Obec Stará Červená voda

Fin.objem: 13,1 mil. Kč