Reference

Vodojem Prosiměřice - 2017

Trepart s.r.o.

Základová deska vodojemu 400.000 Kč

Rekonstrukce ČOV Devět křížů - 2017

Envites, spol. s.r.o.

Stavební část ČOV 3,3 mil. Kč

Rekonstrukce ČOV Bílovice - 2017

Obec Bílovice

Stavební část ČOV 2,8 mil. Kč

Rekonstrukce ČOV Nezamyslice - 2017

Insta CZ s.r.o.

Stavební část ČOV a zpevněné plochy 10,8 mil. Kč

ČOV Ludíkov - 2017

MIS PRO s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 1,4 mil. Kč

Stavební úpravy OMD Rájec-Jestřebí - 2017

Agromont-M, spol. s.r.o.

2,3 mil. Kč

parcely Holice - I. Etapa - 2017

Insta CZ s.r.o.

Monolitické ŽB konstrukce 250.000 Kč

Výstavba recirkulačního zařízení pro chov lososovitých ryb - 2017

Zvánovec a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 2,4 mil. Kč

Levostranné přítoky Kyjovky do vodní nádrže Koryčany - 2017

Lesy České republiky s.p.

Kamenné hráze a přehrážky 1,9 mil. Kč

Kanalizace a ČOV ŽAROŠICE - 2017

Elektro Enterprises a.s. a PKS stavby a.s.

stavební část ČOV a kanalizace 9,0 mil. Kč