Reference

Ústín-lokalita Z6 2. stavba - 2021

Domy Ústín s.r.o.

Novostavba technické infrastruktury – inženýrské sítě a komunikace pro 9 rodinných domů Fin. objem: 1 449 613,- Kč

Hospodaření se srážkovými vodami ZŠ Otnice - 2021

Obec Otnice

Odvod dešťových vod s vybudováním železobetonové montované retenční nádrže o užitném objemu 36 m3 a zpětným využitím vod pro splachování ve školní budově. Fin. objem: 1, 046 mil. Kč

Bezpečnost dopravy v obci Přáslavice - 2021

Obec Přáslavice

Rekonstrukce a vybudování nových chodníků v místní části Vilky Fin. objem: 2151556,09 Kč

Prodloužení vodovodního řadu Brodek lokalita Trávník - 2021

Městys Brodek u Přerova

Fin. objem 243.702,- Kč

FN Olomouc-Dopojení vody do budovy R - 2021

Fakultní nemocnice Olomouc

Fin. objem 458.568,- Kč

Přívod vody - Polesí Kroměříž - 2021

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o.

Fin. objem 1.877.734,- Kč

Retenční nádrž Lechotice - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 4,5 mil Kč

Rekonstrukce vodní nádrže Pucov - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 0,6 mil Kč

Modlíkov - kanalizace a ČOV - 2020

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Stavební část ČOV 3,5 mil Kč

Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním babákově - 2020

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,4 mil Kč