Reference

Odkanalizování obce Velké Kunětice - 2021

Kareta s.r.o.

2,4 mil. Kč monolitické konstrukce ČOV

PSZ KPÚ Bánov - VN1 - 2021

Kavyl, spol. .s.r.o.

1,5 mil. Kč ŽB monolitické konstrukce - Vodní nádrž Bánov

Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV - 2021

OHL ŽS, a.s.

8,6 mil. Kč Kompletní stavební část ČOV

Pohled - kanalizace a vodovod - 2021

Aquasys spol .s.r.o.

3,4 mil Kč Kompletní stavební část ČOV

ČOV Suchdol - 2021

Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o.

2,8 mil Kč ŽB konstrukce spodní stavby ČOV

ČOV Chrudim - dešťová zdrž - 2021

VaK Chrudim, a.s.

24,1 mil Kč ŽB dešťová zdrž, lapák štěrku, kanalizace, zpevněné plochy

Vodovod Svésedlice - 2021

Obec Svésedlice

Vodojem + armaturní šachta

Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše - 2021

Město Šternberk

Rekonstrukce kanalizace na ul. Generála Eliáše a vybudování vodovodu pro Atleticky stadion Pod kopcem. Fin.objem 7,485 mil. Kč

PPO - Vyhlídková terasa 2 - vodovodní a kanalizační přípojka - 2021

magistrát města Olomouc

Vodovodní a kanalizační přípojka. Fin.objem 384 tisíc Kč

Hranice-prodl. vodovod.řadu v ul. Pod Hůrkou - 2021

Marek Vývoda

Prodloužení vodovodního řadu řízeným protlakem - PE100 RC d 90x8,2 - 214m Fin.objem 455 tisíc Kč