Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Rekonstrukce vodní nádrže Okrouhlík - 2019

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,1 mil Kč

Jímání a úprava vody z vrtu HV-201 Věrovany - 2019

Vodaservis s.r.o.

Stavební úpravy úpravny vody a vrtu 1,0 mil Kč

Stavba Poldru na Šumickém potoce - Pohořelice - 2019

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 2,7 mil Kč

Koberovice - likvidace splaškových odpadních vod - 2019

Iva Dvořáková

stavební část ČOV 3,4 mil Kč

Vodovodní řady a vodojem v obci Lhoty u Potštejna - 2019

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB konstrukce vodojemu 1,5 mil Kč

Kanalizace a ČOV Krouna - 2019

KVIS Pardubice a.s.

stavební část ČOV 7,4 mil Kč

Vodovod Chocerady II - 2019

obec Chocerady

Stavba vodojemů Chocerady a Komorní Hrádek 18,3 mil

ČOV Velké Hostěrádky - 2018

Quantum a.s.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 5,1 mil. Kč

ČOV Přítluky - 2018

Trepart s.r.o.

Stavební část ČOV, vodovodu, kanalizace a zpevněných ploch 9,8 mil. Kč

ČOV a kanalizace Domašov u Šternberka - 2018

Fortex - AGS, a.s.

Monolitické ŽB konstrukce 1,3 mil. Kč