Železobetonové konstrukce

Výstavba a rekonstrukce železobetonových staveb ( čistírny odpadních vod, jímky, nádrže, vodojemy, zemědělské či průmyslové objekty, objekty občanské vybavenosti, rodinné domy ).

Tyto stavby provádíme buď formou "na klíč" (výkopy, podkladní konstrukce, ŽB konstrukce, zásypy, horní stavba, komunikace, oplocení, povrchové úpravy, sadové úpravy atd.) nebo jen železebetonové konstrukce a to dle přání zákazníka.

Během naší v tomto oboru krátké historie ( od roku 2016 ) jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než tři desítky těchto staveb.

Při výstavbách technologických staveb umíme zkoordinovat výstavbu s potřebami technologů.

Vybrané reference

Příbram na Moravě - kanalizace a ČOV - 2021

OHL ŽS, a.s.

8,6 mil. Kč Kompletní stavební část ČOV

Pohled - kanalizace a vodovod - 2021

Aquasys spol .s.r.o.

3,4 mil Kč Kompletní stavební část ČOV

ČOV Suchdol - 2021

Montáže inženýrských sítí spol. s.r.o.

2,8 mil Kč ŽB konstrukce spodní stavby ČOV

ČOV Chrudim - dešťová zdrž - 2021

VaK Chrudim, a.s.

24,1 mil Kč ŽB dešťová zdrž, lapák štěrku, kanalizace, zpevněné plochy

Vodovod Svésedlice - 2021

Obec Svésedlice

Vodojem + armaturní šachta

Retenční nádrž Lechotice - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 4,5 mil Kč

Rekonstrukce vodní nádrže Pucov - 2020

Kavyl, spol. s.r.o.

Monolitické ŽB Konstrukce 0,6 mil Kč

Modlíkov - kanalizace a ČOV - 2020

Dvořáková - stavební firma s.r.o.

Stavební část ČOV 3,5 mil Kč

Posílení vodohospodářských funkcí malé vodní nádrže v Dolním babákově - 2020

Instav Hlinsko a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce 1,4 mil Kč

Trhová Kamenice kanalizace a ČOV - 2020

KVIS Pardubice a.s.

Monolitické ŽB Konstrukce ČOV 7,5 mil Kč