Vodovody

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, litina aj. ) a typů vodovodů ( výtlačné řády, zásobovací řady, rozvodné řady, požární řady atd.).

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, mirotunelováním, bezrýhové metody pokládky či rekonstrukce např. Berstlining, pluhováním, řízeným protláčením aj. ).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 35 000 m tohoto typu sítě. Samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na vodovodních řadech ( armaturní šachty, vodoměrné šachty, vodojemy, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín přeložky vodovodu - 2013

Silnice CZ

Fin.objem: 26,9 mil. Kč

Stavební úpravy vodovodu Přerov - Vinary - 1. a 2. etapa - 2013

VAK Přerov

Fin.objem: 9,4 mil. Kč

Holandská čvrť Olomouc vodovod - 2012

Wegenbow

Fin.objem: 2,0 mil.Kč

Silnice II/490 Holešov - Jihovýchodní obchvat - 2012

Eurovia CS, a.s.

Fin.objem: 8,3 mil.Kč

Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat - 2011

SILNICE CZ s.r.o.

Fin.objem: 10,22 mil. Kč

DC KAUFLANDI,. II., III.a IV.etapa (vodovody, kanalizace, plynovody) - 2011

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem : 25 mil. Kč

Korunní pevnůstka Olomouc vodovod, kanalizace, parovod, NN, VO - 2009

Statutární město Olomouc

Fin.objem: 26,5 mil. Kč

Vodovod Pomoraví - Prostějovská část Laškovsko - 2008

Obec Laškov

Fin.objem: 23,9 mil. Kč

KAUFLAND ul.Přerovská, Distribuční centrum vodovod - veřejná část - 2004

IMOS Brno, z. Ostrava

Fin.objem: 10,0 mil. Kč

Vodovod Uherské Hradiště propojení vodojemů - 2004

SVK Uherské Hradiště

Fin.objem: 9,85 mil. Kč