Vodovody

Výstavba a rekonstrukce vodovodů a přípojek všech dimenzí ( od 32 mm do 800 mm ) a typů materiálů ( PVC, PP, PE, sklolaminát, litina aj. ) a typů vodovodů ( výtlačné řády, zásobovací řady, rozvodné řady, požární řady atd.).

Způsob pokládky dle PD ( do otevřeného výkopu, mirotunelováním, bezrýhové metody pokládky či rekonstrukce např. Berstlining, pluhováním, řízeným protláčením aj. ).

Během naší historie jsme postavili, zdárně předali a investor bezchybně užívá již více než 35 000 m tohoto typu sítě. Samozřejmostí je i případná výstavba všech objektů na vodovodních řadech ( armaturní šachty, vodoměrné šachty, vodojemy, čerpací stanice atd. ).

Vybrané reference

Vodovodní síť Olomouc - výměna šoupátek DN500 - 2004

Středom.vodárenská, Ol.

Fin.objem: 2,5 mil. Kč

PZ Litovel - přeložka vodovodu, vodovod - 2004

Zlínstav, a.s.

Fin.objem: 9,65 mil. Kč

OSC Horizont Olomouc požární vodovod, ZTI, vnitřní instalace - 2004

AT management consult.

Fin.objem: 7,3 mil. Kč

Vodovod Olomouc, rekonstrukce vodovodu v ul. Řezáčova, Synkova - 2004

Středom.vodárenská, Ol.

Fin.objem: 4,9 mil. Kč

HOPI - LC Prostějov, vodní hospodářství, ZTI - 2004

InterCora Delta, Plzeň

Finanční objem : 5,2 mil. Kč

Vodovod Olomouc - realizace měřitelných okrsků II - 2003

Středom.vodárenská, Ol.

Finanční objem : 2,6 mil. Kč

OLYMPIA Centrum Olomouc, zásobovací řad - 2003

Bovis Lend Lease Brno

Finanční objem : 6,5 mil. Kč

Vodovod Olomouc - UČS III, rekonstrukce vodovodu ul. Chválkovická - 1999

VK Aqua

Cena 6,5 mil Kč